Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι εορτασμοί για τα 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης αποτέλεσαν την αφόρμηση για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος που ακολουθεί, με κεντρικό στην περιοχή μας γεγονός την Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων  και κεντρικό πρόσωπο τον Επαχτίτη λογοτέχνη και ιστοριοδίφη Γιάννη Βλαχογιάννη.

Σκεπτικό και σκοπός

Η πρότασή μας αφορμάται και αξιοποιεί το οικείο του τόπου (Μεσολόγγι, Ναύπακτος, Λιδωρίκι), ώστε μέσα από το βίωμα του σύγχρονου χωροχρονικού πλαισίου οι συμμετέχοντες να αρθούν στον ιστορικό ορίζοντα των γεγονότων της ελληνικής επανάστασης του 1821 στην περιοχή μας.

Με την πεποίθηση πως το παρόν μπορεί να γεφυρωθεί με το παρελθόν στηριζόμενο στους πυλώνες της μνήμης και της πολλαπλής καταγραφής της (αρχεία, λογοτεχνικά κείμενα, έργα τέχνης, συλλογική μνήμη) ο σύγχρονος μαθητής συμμετέχων θα πετύχει να διαβεί το τόξο του γεφυριού, να εξοικειωθεί με την ιστορία ως επιστήμη, να κατακτήσει συνείδηση ιστορική, να διαμορφώσει ή και ενισχύσει ταυτότητα προσωπική και εθνική.

Στοχοθεσία

Ειδικότερα, αναμένεται οι συμμετέχοντες.

Να αναγνωρίσουν  την τοπική και εθνική ιστορική κληρονομιά μέσα από τα αρχεία.
Να οικειοποιηθούν  και να κρίνουν την αξιοπιστία ποικίλων ιστορικών πηγών, ανά ιστορική περίοδο, ώστε να προσανατολιστούν στον ιστορικό χώρο και χρόνο.
Να γνωρίσουν το έργο του Γιάννη Βλαχογιάννη και τις πτυχές της ζωής του που συνδέονται με την ιστορική έρευνα, τη διάσωση σημαντικών τεκμηρίων και έργων, τη δημιουργία αρχείου.
Να διαμορφώσουν άποψη για το παρόν μέσα από τη γνωριμία με το παρελθόν, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της σύνδεσης με το παρελθόν.
Να ενθαρρυνθούν ώστε να διαβάσουν με κριτική σκέψη τα ιστορικά γεγονότα και να εντοπίσουν την επίδρασή τους στη σημερινή ελληνική ταυτότητα.
Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικού πνεύματος.
Να εκφραστούν προσωπικά μέσω των εικαστικών και παραστατικών τεχνών.

Συνοδευτικό Υλικό

Κείμενα – Βιβλία
Σύνδεσμοι – Πηγές

Ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα, τον τόπο (Μεσολόγγι- Ναύπακτος- Λιδορίκι) και το διαθέσιμο χρόνο, οι δραστηριότητες συνοδεύονται από έντυπο/πολυμεσικό υλικό και φύλλα εργασίας.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Έννοια αρχείου, περιεχόμενο, αξία, αξιοποίηση  (γενική δραστηριότητα για όλους).

Στα ίχνη του Γ. Βλαχογιάννη, μια φυσική ή και εικονική περιήγηση στην πόλη της Ναυπάκτου.

Β Πολιορκία  και Έξοδος Μεσολογγίου ενταγμένα στο ιστορικό πλαίσιο του  Αγώνα.

Το πέρασμα των Εξοδιτών από τη Δωρίδα και ο χορός τους στο Λιδωρίκι.

Συλλογή, καταγραφή και δημοσιοποίηση των στοιχείων που ανιχνεύτηκαν κι ερευνήθηκαν από τους συμμετέχοντες.

Χορηγοί